Jämtlanninpystykorvakasvatus tauolla toistaiseksi Rinan menehtymisen vuoksi

Mäyräkoirapentue on luovutuksessa tammikuussa 2024.

Labbispentuetta odotetaan syntyväksi vuonna 2024 Hilmalle ja Serille

***

Meiltä pennut myydään ainoastaan metsästäviin, kokeissa käyttäviin, aktiivisiin koteihin, perheenjäseniksi.